Przychodnia MIESZKO realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - konkurs horyzontalny (304/18).


Numer projektu: RPDS.01.05.01-02-0060/18
Tytuł projektu: Zakup innowacyjnego sprzętu medycznego w celu rozwoju Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Mieszko sp. z o.o.
Cele projektu:
Do szczegółowych celów projektu należą:
1. Podniesienie standardu usług medycznych;
2. Zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez NZOZ Mieszko;
3. Wczesne diagnozowanie i leczenie chorób ;
4. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów;
5. Poprawa warunków pracy personelu wnioskodawcy.

Wartość projektu: 357 600,00 zł
Wartość dofinansowania: 160 920,00 zł

Polityka Jakości

Jesteśmy po to, aby służyć naszym Pacjentom!
Naszym celem jest pełne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia naszego personelu oraz posiadanych zasobów, do skutecznego pomagania ludziom chorym w odzyskiwaniu zdrowia i radości życia.
więcej...

Certyfikat ISO 9001

Od ponad siedmiu lat posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością. W 2006r., jako pierwsza placówka medyczna w Świdnicy, uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001.
więcej...

Przyjazna przychodnia

Przychdonia MIESZKO, kilkukrotnie z rzędu, została wybrana przez Pacjentów na najbardziej przyjazną przychodnię w Świdnicy. Dziękujemy za wieloletnie zaufanie!
więcej...