UE dotacje

Certyfikat ISO 9001

Polityka Jakości

Jesteśmy po to, aby służyć naszym PACJENTOM.

Naszym celem jest pełne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia naszego personelu oraz posiadanych zasobów, do skutecznego pomagania ludziom chorym w odzyskiwaniu zdrowia i radości życia.

Zarząd deklaruje dążenie do ciągłego zwiększania jakości usług NZOZ „MIESZKO” poprzez konsekwentne podwyższanie kwalifikacji personelu i modernizowanie infrastruktury.

Ta polityka jest zobowiązaniem dla wszystkich pracowników NZOZ „MIESZKO” do pełnego zaangażowania w podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych.

Zarząd i Pracownicy Przychodni MIESZKO

System Zarządzania Jakością

Przychodnia MIESZKO, jako pierwsza placówka medyczna w Świdnicy, w 2006 roku certyfikowała System Zarządzania Jakością w zakresie usług medycznych. Jest to efekt rzetelnej pracy i zaangażowania wszystkich pracowników przychodni, dla których najwyższą wartością jest troska o zdrowie i dobre samopoczucie pacjentów.

Korzyści dla pacjentów

Przyjęcie europejskich standardów zarządzania jakością daje możliwość poznania potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz skutecznej realizacji ich oczekiwań. Wszystkie etapy świadczenia usług medycznych są dokładnie dokumentowane i monitorowane. Sprzęt medyczny jest pod stałym nadzorem, podlega odpowiedniej konserwacji i cechowaniu. Regularnie badany jest poziom satysfakcji pacjentów, a każda uwaga jest szczegółowo analizowana, dzięki czemu pacjenci mają bezpośredni wpływ na zmiany w działalności i organizacji przychodni.

Polityka Jakości

Przychodnia MIESZKO przyjęła Politykę Jakości, której celem jest pełne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia personelu oraz posiadanych zasobów do skutecznego pomagania ludziom chorym w odzyskiwaniu zdrowia i radości życia. Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością oznacza ciągłe doskonalenie jakości poprzez podwyższanie kwalifikacji personelu i modernizowanie infrastruktury przychodni.

Certyfikat ISO 9001:2015

Po raz kolejny nasz System Zarządzania Jakością, po audytach przeprowadzonych przez Dekra Certification, otrzymał Certyfikat potwierdzający zgodność z normą ISO 9001:2015.