UE dotacje

Umowa z NFZ

Logo NFZ

Przychodnia MIESZKO dla osób ubezpieczonych
świadczy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.Zakres usług w ramach NFZ - opieka podstawowa

Opieka lekarzy internistów, pediatrów, specjalistów medycyny rodzinnej oraz pielęgniarek i położnych, gabinet zabiegowy, laboratorium, punkt szczepień.
Wymagane jest złożenie deklaracji wyboru przychodni - w formie papierowej formularz na stronie NFZ - oryginał należy dostarczyć do przychodni) lub w formie online na stronie www.pacjent.gov.pl.

Pomoc w stanach nagłych zachorowań w dni wolne i w nocy

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka.
Aktualny wykaz placówek można znaleźć na stronie NFZ.
W Świdnicy nocną i świąteczną opiekę zdrowotnej sprawuje SPZOZ (Pogotowie Ratunkowe) - ul. Leśna 31, obok Szpitala Latawiec; tel. 74 66 22 780. W ramach świadczeń, gdy stan chorego tego wymaga, realizowane są również wizyty domowe.

Pomoc w stanach nagłych zachorowań dla pacjentów z innych przychodni

Pacjenci nie należący do naszej przychodni, którzy są zameldowani poza Gminą Świdnica i gminami sąsiadującymi, w stanach nagłych zachorowań mogą skorzystać z pomocy lekarskiej bez składania deklaracji.

Przyjęcia pacjentów z Unii Europejskiej

Pacjenci z krajów Unii Europejskiej, przebywający czasowo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w stanach nagłych zachorowań mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy lekarskiej na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do ubezpieczenia, wydanych przez ubezpieczalnie w ich kraju - najczęściej jest to tzw. "Karta EKUZ".

Zakres usług w ramach NFZ - poradnie specjalistyczne

    Przychodnia MIESZKO posiada umowę z NFZ na świadczenie usług w następujących poradniach:
  • Poradnia Alergologiczna     (wymagane skierowanie)
  • Poradnia Endokrynologiczna     (wymagane skierowanie)
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza     (bez skierowania)
  • Poradnia Kardiologiczna     (wymagane skierowanie)

Prawo do bezpłatnych świadczeń

Uprawnienia do bezpłatnych świadczeń w ramach umowy z NFZ weryfikowane są w elektronicznym systemie eWUŚ. Jeżeli system eWUŚ poinformuje o braku ubezpieczenia, pacjent ma możliwość okazania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie lub napisanie odpowiedniego oświadczenia. Więcej informacji dotyczących potwierdzania ubezpieczenia - na stronie NFZ.