UE dotacje

Poradnia Kardiologiczna

  Poradnia kardiologiczna zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem chorób serca i układu krążenia, m.in. takich jak:
 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroba wieńcowa - przewlekła choroba niedokrwienna serca, zawał serca,
 • zaburzenia rytmu serca - np. migotanie przedsionków, bradykardie,
 • niewydolność serca,
 • choroby zastawek serca,
 • miażdżyca i hiperlipidemie,

Badania laboratoryjne i obrazowe

  Wykonujemy m.in:
 • badania laboratoryjne
 • ECHO (USG) serca z badaniem dopplerowskim
 • ECHO serca z analizą odkształceń podłużnych - umożliwia wcześniejsze wykrywanie chorób serca
 • badanie holterowskie - Holter EKG - 24-godzinne monitorowanie pracy serca
 • przedłużone badania holterowskie - monitorowanie pracy serca przez okres 3 lub 7 dni, umożliwia uchwycenie zaburzeń pracy serca, które nie występują codziennie
 • ABPM - "Holter ciśnienia" - 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego
 • Próba wysiłkowa - badanie EKG w trakcie wysiłku na bieżni ruchomej lub cykloergometrze
 • Echokardiograficzna próba wysiłkowa - analiza zapisu EKG oraz obrazowanie pracy serca w USG/ECHO w trakcie wysiłku
 • Badanie EKG spoczynkowe
 • Kontrole stymulatorów (rozruszników) serca
 • Kontrole kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD, CRT-D)


Kontrola stymulatorów serca

Zapraszamy również do Pracowni Kontroli Stymulatorów Serca.
Zapewniamy kontrolę i nadzór nad wszystkimi rodzajami stymulatorów (rozruszników) serca, kardiowerterami-defibrylatorami (ICD) oraz urządzeniami do resynchronizacji (CRT-D, CRT-P).

Lekarze w poradni kardiologicznej


Ewa Bochenek

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

Aleksander Kwiatkowski

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

Sławomir Pietrzak

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

Adam Węgrzyn

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

Odpłatność za usługi w poradni