UE dotacje

Poradnia Kardiologiczna

  Poradnia kardiologiczna zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem chorób serca i układu krążenia, m.in. takich jak:
 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroba wieńcowa - przewlekła choroba niedokrwienna serca, zawał serca,
 • zaburzenia rytmu serca - np. migotanie przedsionków, bradykardie,
 • niewydolność serca,
 • choroby zastawek serca,
 • miażdżyca i hiperlipidemie,

Badania laboratoryjne i obrazowe

  Wykonujemy m.in:
 • badania laboratoryjne
 • ECHO (USG) serca z badaniem dopplerowskim
 • ECHO serca z analizą odkształceń podłużnych - umożliwia wcześniejsze wykrywanie chorób serca
 • badanie holterowskie - Holter EKG - 24-godzinne monitorowanie pracy serca
 • przedłużone badania holterowskie - monitorowanie pracy serca przez okres 3 lub 7 dni, umożliwia uchwycenie zaburzeń pracy serca, które nie występują codziennie
 • ABPM - "Holter ciśnienia" - 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego
 • Próba wysiłkowa - badanie EKG w trakcie wysiłku na bieżni ruchomej lub cykloergometrze
 • Echokardiograficzna próba wysiłkowa - analiza zapisu EKG oraz obrazowanie pracy serca w USG/ECHO w trakcie wysiłku
 • Badanie EKG spoczynkowe
 • Kontrole stymulatorów (rozruszników) serca
 • Kontrole kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD, CRT-D)


Kontrola stymulatorów serca

Zapraszamy również do Pracowni Kontroli Stymulatorów Serca.
Zapewniamy kontrolę i nadzór nad wszystkimi rodzajami stymulatorów (rozruszników) serca, kardiowerterami-defibrylatorami (ICD) oraz urządzeniami do resynchronizacji (CRT-D, CRT-P).

Lekarze w poradni kardiologicznej


Aleksander Kwiatkowski

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

Sławomir Pietrzak

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

Adam Węgrzyn

specjalista chorób wewnętrznych
specjalista kardiolog

Odpłatność za usługi w poradni