Informacja dla szkół

Zaszczep się

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Decyzją Prezydent Miasta Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej oraz Rady Miejskiej w Świdnicy w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Miasta Świdnicy realizowane są bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla dziewczynek z rocznika 2008 i 2009 zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnica.


Elementy programu

W ramach programu będą realizowane zajęcia edukacyjne w szkołach (w formie online), spotkania informacyjne dla rodziców oraz szczepienia dla dziewczynek.

Zajęcia edukacyjne

W okresie od marca do maja 2022r. w świdnickich szkołach obędą się zajęcia edukacyjne w formie online dla dziewczynek i chłopców z rocznika 2008 i 2009. Prelekcje zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny. Zajęcia będą obejowały swym zakresem m.in. podstawowe informacje o drogach przenoszenia się HPV, zmniejszeniu ryzyka zakażenia, możliwych powikłaniach zakażenia, nowotworach związanych z HPV, jak również korzyściach wynikających ze szczepień. Szkoły otrzymają materiały informacyjne w wersjach drukowanych i elektronicznych.

Szczepienia przeciwko HPV

Szczepienie przeciwko HPV dziewcząt w wieku 11-15 lat istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia u nich raka szyjki macicy. Na pełny cykl szczepienia składają się podania dwóch dawek szczepionki GARDASIL 9. Koszt pełnego cyklu szczpeienia wraz z badaniami lekarskimi poprzedzającymi szczepienia, zostanie w całości sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Świdnica.