Informacja dla rodziców

Zaszczep się

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie dziewczynek z rocznika 2008 i 2009!

Decyzją Prezydent Miasta Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej oraz Rady Miejskiej w Świdnicy w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Miasta Świdnicy realizowane są bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla dziewczynek z rocznika 2008 i 2009 zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnica.

Wirusy brodawczaka ludzkiego

Wirusy HPV przenoszą się między ludźmi przez kontakt bezpośredni. Szacuje się, że około połowa społeczeństwa w trakcie życia może przechodzić zakażenie wirusem HPV. Wirusy HPV odpowiadają za występowanie zmian na skórze i błonach śluzowych, mogą prowadzić do powstawania nowotworów, w tym raka szyjki macicy. Z powodu raka szyjki macicy umiera w Polsce niemal 2000 kobiet rocznie.

Szczepienia przeciwko HPV

Dojrzałe decyzje

Szczepienie przeciwko HPV dziewcząt w wieku 11-15 lat istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia u nich raka szyjki macicy. Na pełny cykl szczepienia składają się podania dwóch dawek szczepionki GARDASIL 9. Koszt podania pełnego cyklu szczepień, poprzedzonych badaniami lekarskimi, zostanie w całości sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Świdnica.

Zajęcia edukacyjne

W okresie od marca do maja 2022r. w świdnickich szkołach obędą się w formie online zajęcia edukacyjne dla dziewczynek i chłopców z rocznika oraz spotkania informacyjne z rodzicami.

Obowiązkowa zgoda rodzica/opiekuna na szczepienie

Warunkiem skorzystania z darmowego szczepienia jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w programie profilaktycznym.

Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym programie szczepień.

Możecie uchronić swoje córki przed rakiem szyjki macicy!

Realizacja szczepień

Pełny cykl szczepienia składa się z podania trzech dwóch dawek szczepionki Gardasil 9. Drugą dawkę podaje się w okresie 5-13 miesięcy po dawce pierwszej. Szczepienia poprzedzone są kwalifikacyjnym badaniem lekarskim.

Realizacja szczepień odbywać się będzie w Przychodni MIESZKO w Świdnicy
- po wcześniejszym umówieniu terminu osobiście lub telefonicznie
- tel. 785 21 56 21 lub 74 856 87 87.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod powyższymi numerami telefonów oraz na www.hpv.swidnica.pl.