Informacja dla szkół

Zaszczep się

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Decyzją Prezydent Miasta Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej oraz Rady Miejskiej w Świdnicy w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Miasta Świdnicy realizowane są bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla dziewczynek z rocznika 2007 zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnica.


Elementy programu

W ramach programu będą realizowane zajęcia edukacyjne w szkołach (online), spotkania informacyjne dla rodziców oraz szczepienia dla dziewczynek z rocznika 2007.

Zajęcia edukacyjne

W okresie od marca do maja 2021r. w świdnickich szkołach obędą sią w formie online zajęcia edukacyjne dla dziewczynek i chłopców z rocznika 2007r. Prelekcje zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny. Będą dotyczyły ogólnej profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego oraz przebiegu szczepień przeciwko HPV. Szkoły otrzymają materiały informacyjne w wersjach drukowanych i elektronicznych.

Szczepienia przeciwko HPV

Szczepienie przeciwko HPV dziewcząt w wieku 11-15 lat istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia u nich raka szyjki macicy. Na pełny cykl szczepienia składają się trzy podania szczepionki GARDASIL. Koszt podania cyklu trzech dawek szczepionki, poprzedzonych badaniami lekarskimi, zostanie w całości sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Świdnica.