Informacja dla rodziców

Zaszczep się

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie dziewczynek z rocznika 2007!

Decyzją Prezydent Miasta Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej oraz Rady Miejskiej w Świdnicy w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Miasta Świdnicy realizowane są bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla dziewczynek z rocznika 2007 zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnica.

Wirusy brodawczaka ludzkiego

Wirusy HPV przenoszą się między ludźmi przez kontakt bezpośredni. Szacuje się, że około połowa społeczeństwa w trakcie życia może przechodzić zakażenie wirusem HPV. Wirusy HPV odpowiadają za występowanie zmian na skórze i błonach śluzowych, mogą prowadzić do powstawania nowotworów, w tym raka szyjki macicy. Z powodu raka szyjki macicy umiera w Polsce niemal 2000 kobiet rocznie.

Szczepienia przeciwko HPV

Dojrzałe decyzje

Szczepienie przeciwko HPV dziewcząt w wieku 11-15 lat istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia u nich raka szyjki macicy. Na pełny cykl szczepienia składają się trzy podania szczepionki GARDASIL. Aby uzyskać pełny cykl bezpłatnych szczepień, pierwszą dawkę należy podać do końca marca 2021r. Koszt podania cyklu trzech dawek szczepionki, poprzedzonych badaniami lekarskimi, zostanie w całości sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Świdnica.

Zajęcia edukacyjne

W okresie od marca do maja 2021r. w świdnickich szkołach obędą sią w formie online zajęcia edukacyjne dla dziewczynek i chłopców z rocznika 2007 oraz spotkania informacyjne z rodzicam 

Obowiązkowa zgoda rodzica/opiekuna na szczepienie

Warunkiem skorzystania z darmowego szczepienia jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. W tym celu należy wypełnić „formularz zgody na szczepienie” – dostępny na www.hpv.swidnica.pl lub w Przychodni MIESZKO.

Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym programie szczepień.

Możecie uchronić swoje córki przed rakiem szyjki macicy!

Realizacja szczepień

Pełny cykl szczepienia składa się z podania trzech dawek szczepionki Gardasil. Szczepienia poprzedzone są kwalifikacyjnym badaniem lekarskim.

Realizacja szczepień odbywać się będzie w Przychodni MIESZKO w Świdnicy
- po wcześniejszym umówieniu terminu osobiście lub telefonicznie
- tel. 785 21 56 21 lub 74 856 87 87.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod powyższymi numerami telefonów oraz na www.hpv.swidnica.pl.