Zapaszamy do skorzytania z porad psychologicznych!

 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych
 • Poprawa relacji interpersonalnych
 • Pomoc w radzeniu sobie ze stresem
 • Konsultacjie indywidualne i rodzinne
 • Testy psychologiczne
 • Pomoc w leczeniu zaburzeń lękowych, nerwic, depresji
 • Psychoterapia

Psychoterapia - terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo – behawioralna to forma psychoterapii, w której pracuje się nad myślami oraz przekonaniami, które powodują problemy psychiczne i zdrowotne. Schematy myślowe wpływają na postrzeganie świata i zachowanie człowieka. Sposób analizowania rzeczywistości oddziałuje na samopoczucie oraz reakcje ciała, a tym samym na przystosowanie do życia. Dysfunkcyjne wzorce myślenia przyczyniają się do wykształcenia zaburzeń emocjonalnych i problemów psychicznych.

Terapia poznawczo – behawioralna zajmuje się zmianą negatywnych myśli, a tym samym poprawia funkcjonowanie zdrowotne pacjentów. Metody terapii poznawczo – behawioralnej sprzyjają również wykształceniu adaptacyjnych wzorców zachowania.

Psychoterapia poznawczo- behawioralna służy poprawie jakości życia pacjenta wspierając go w zdobyciu nowych sposobów myślenia i zachowania. Psychoterapeuta pomaga w pokonaniu barier zbudowanych z negatywnych przekonań oraz trudnych doświadczeń, pomaga podjąć aktywność sprzyjającą dobremu zdrowiu.

Psychoterapia
  Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest szczególnie pomocna w leczeniu:
 • zaburzeń lękowych (zaburzenia paniczne, fobie, zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne, ostre zaburzenie stresowe)
 • zaburzeń nastroju (zaburzenia depresyjne, zaburzenia dwubiegunowe )
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
  Psychoterapia poznawczo- behawioralna znajduje szerokie zastosowanie w zakresie:
 • terapii par (problemy w relacjach z partnerem, kryzysy w związku)
 • pracy nad właściwą kontrolą emocjonalną
 • rozwoju osobistego

 

mgr Anna Polak

Psycholog
Psychoterapeuta

Odpłatność za usługi w poradni

 • Usługi prywatne
 • NIEDOSTĘPNE w ramach NFZ

Polityka Jakości

Jesteśmy po to, aby służyć naszym Pacjentom!
Naszym celem jest pełne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia naszego personelu oraz posiadanych zasobów, do skutecznego pomagania ludziom chorym w odzyskiwaniu zdrowia i radości życia.
więcej...

Certyfikat ISO 9001

Od ponad siedmiu lat posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością. W 2006r., jako pierwsza placówka medyczna w Świdnicy, uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001.
więcej...

Przyjazna przychodnia

Przychdonia MIESZKO, kilkukrotnie z rzędu, została wybrana przez Pacjentów na najbardziej przyjazną przychodnię w Świdnicy. Dziękujemy za wieloletnie zaufanie!
więcej...