Test na koronawirusa - informacja dla pacjentów

Informacja dla pacjentów, którym lekarz zlecił test na koronawirusa

 

1) Lista punktów pobrań

 

2) Od następnego dnia po zleceniu testu pacjent jest objęty 10-dniową kwarantanną.

W przypadku wyniku ujemnego - kwarantanna ulega automatycznemu zniesieniu.

 

3) Zasady odbywania kwarantanny i izolacji

Lekarz może ustalić jednak izolację - już od dnia zlecenia testu, poinformuje Cię o tym w trakcie porady.
Jeżeli wykonujesz test w punkcie pobrań - przed wykonaniem testu powinieneś zadzwonić do Sanepidu celem czasowego zniesienia kwarantanny na wykonanie testu.
Telefony kontaktowe do Sanepidu: + 48 222 500 115.

 

4) Obecnie czas oczekiwania na wykonanie wymazu, a potem na uzyskanie wyniku testu znacznie się wydłużył.

Z uwagi na znaczną ilość wykonywanych testów łączny czas oczekiwania na odebranie wyniku może trwać do 7-10 dni.
Wynik testu nie jest wymagany do zakończenia kwarantanny lub izolacji - decyduje data kontaktu z osobą zakażoną lub czas występowania istotnych objawów chorobowych.

W przypadku ustąpienia objawów Twoja izolacja/kwarantanna może zakończyć się jeszcze przed uzyskaniem wyniku testu!

Obecnie automatycznie jest nakładana 10-dniowa izolacja po uzyskaniu dodatniego wyniku testu. Czas tej izolacji liczy się od uzyskania wyniku - co przy dużych opóźnieniach w wykonywaniu testów przez laboratoria może spowodować ponowną izoloację po zakończeniu już wcześniejszej izolacji lub kwarantanny. W zależności od Twoich objawów, lekarz może zadecydować o innej (wcześniejszej lub późniejszej) dacie zakończenia tej automatycznej izolacji (jednak nie mniej niż 10 dni dla osoby bezobjawowej i 13 dni dla osoby z objawami liczonych odpowiednio od daty kontaktu/zlecenia testu lub pierwszych charakterystycznych objawów).

 

5) Przygotowanie do testu

Minimum 2 godziny przed badaniem:
 • nie spożywaj posiłków
 • nie pij
 • nie żuj gumy
 • nie płucz jamy ustnej i nosa
 • nie myj zębów
 • nie przyjmuj leków
 • nie pal papierosów.
Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, wynik testu może być nierozstrzygający.

 

6) Co oznacza wynik testu

Jeśli są już wyniki Twojego testu na obecność koronawirusa, to po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz jeden z czterech komunikatów:
 • negatywny – wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie masz koronawirusa, zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.
 • pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa, Ty i osoby, które miały z Tobą bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.
 • niediagnostyczny – to oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę od pacjenta i jak najszybciej przekazać do badania.
 • nierozstrzygający – to znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24-48h.
Jeśli Twój wynik jest niediagnostyczny lub nierozstrzygający, badanie musi zostać powtórzone.

 

7) Kwarantanna i izolacja a zwolnienie z pracy

Poinformuj pracodawcę o swojej nieobecności. ZUS przekazuje pracodawcom informację o przyczynie nieobecności pracownika - niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Nie jest konieczne dodatkowe zwolnienie lekarskie. W przypadku opieki nad dzieckiem objętym kwarantanną - poinformuj pracodawcę o nieobecności, złóż u pracodawcy własne oświadczenie o objęciu dziecka kwarantanną lub izolacją, w razie wątpliwości pracodawca może zweryfikować informacje w Sanepidzie (zgodnie z DzU 1931/2020 z dn. 3.11.2020).